• 9854030109
  • info.moljpaa@madhesh.gov.np

सम्पर्क

    कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, मधेश प्रदेश , जनकपुरधाम, नेपाल

    फोन: ०४१-
    इमेल: info.moljpaa@madhesh.gov.np