• 9849-xxx-xxx
 • info.moljpaa@madhesh.gov.np

प्रमोद कुमार यादव

माननीय मन्त्री

उत्तम प्रसाद खरेल

नि. सचिव

 • Shankrachary Gate

मन्त्रालयको परीचय

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको रहेको छ । राज्य शक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । संविधान बमोजिम संघको एकल अधिकार अनुसूचि ५ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा, प्रदेशको एकल अधिकार अनुसूचि ६ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ७ र ९ मा तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूचि ८ मा र साझा अधिकार अनुसूचि ९ मा उल्लेखित विषयमा निहित छ । धारा ५८ मा यस संविधान बमोजिम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने गरी नतोकिएको विषयमा संघको अधिकार हुने गरी अवशिष्ट अधिकार (Residual Right) को प्रयोग गर्ने अधिकार भने संघलाई प्रदान गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात नेपाल सरकारको निर्णयानुसार मधेश प्रदेशमा मन्त्रालयहरुको स्थापना गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयहरुमध्येको कानून, न्याय तथा प्रदेश सांसदिय मामिला मन्त्रालय पनि एक हो । मधेश भवनमा स्थापना भई संचालनमा रहेको छ । यसको गठन प्रदेशमा प्रदेश कानूनहरु राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ यस मन्त्रालयको स्थापना भएको छ।

 • प्रकाशन
 • प्रेस विज्ञप्ती
 • टेण्डर
 • बिल सार्वजनिक
 • प्रगती विवरण
 • परिपत्र
 • अवधारणा पत्रहरू
 • सूचना तथा समाचार

अहिले कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।

admin May 20, 2022

दृष्टिकोण :

• कानूनको तर्जुमा, कानूनी राय र राजपत्र प्रकाशन ।
• कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट कानूनी शासनको प्रतिफल जनतामा पुर्‍याउने,
• कानूनी सहायताको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्ने,
• संविधान प्रदत्त मौलिक हक र विश्वव्यापी रुपमा अवलम्बन गरिएका मानव अधिकारको प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्ने।

लक्ष्य :

 • मधेश प्रदेश सरकारको ऐन, अध्यादेश, नियम र गठन आदेश बनाउने सम्बन्धमा परामर्श दिने, मस्यौदा गर्ने, मस्यौदा जाँच गर्ने, मधेश प्रदेश सरकारको लागि आवश्यक पर्ने प्रादेशिक कानूनी विवादको सम्बन्धमा माग भएमा आवश्यक राय परामर्श दिने, कानूनको एकीकरण तथा संहिताकरण, प्रदेश कानून, न्याय प्रशासन सम्बन्धी काममा आवश्यक सहयोग पुर्याउने ।

तथ्यांक :

जम्मा जिल्ला: ८
स‌ंघिय निर्वाचन क्षेत्र: ३२  
प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र: ६४   
स्थानीय निकायः १३६
(म.न.पा. १,  उप म.न.पा. ३ ,
न.पा. ७३)

सम्पर्क :

कानून, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालय, मधेश प्रदेश , जनकपुरधाम, नेपाल

फोन: ०४१- 
इमेल: info.moljpaa@madhesh.gov.np

सूचना अधिकारी

शान्ता चौधरी

कानून अधिकृत
सम्पर्क नं.९८४४२४३५४२